Dass ich in Wasser, (Rike Şeffler)
Goşgular
Dass ich in Wasser schreiben kann, wie nach dem Absprung in Wellen, hell sich kräuselndem Schlamm, ohne abzuwägen: viel oder wenig Rosette, warm oder kalt geworden zu Treibgut, Pussy Juice wabern an Küsten entlang. Wind auf den Lippen, Meere aufsaugen wie ihre Körper meinen Geruch. Wie ich raubbaue, mich festbeiße, aufschlage das Loch: schwarz-schwarze Schrift trifft auf Gischt auf milchige Haut. Sprache, Sandburg von mir gebaut.
Tolkunlar içine özüm oklamda Syçran palçyk belli edipdi pälim. Dogryny ýalñyşy ölçäp kesmänim Şol suwuñ ýüzünde bolupdy mälim. Akyma ugurdaş ýolagçy bolýan Ýagşy-da ýamanda birahatlanýar. Deñiz kenarynda çäresiz galyp Çar ýana urunyp dynman çyrpynýar. Dodakda duýulýar ýuwaşja şemal... Birdenem oýuma geldi özgeler... Deñiz meniñ bilen ara çäk goýup Ol hem aýralygy maña döz geler. Syýa galam bilen yzyny üzmän Dyngysyz ýazylan giden setirler Damja bolup gelip ýüzleşmek üçin Meniñ solgun gözlerime ýetirler.

Terjimeçi bolup bilersiňiz

Bu goşgynyň terjimesiniň wersiýasyny iberiň